Πρόσφατες Πωλήσεις

(Προς Πώληση) Αξιοποιήσιμη Γη Οικόπεδο εκτός σχεδίου || Αθήνα Δυτικά/Καματερό - 248τ.μ, 17.000€
17.000€
(Προς Πώληση) Αξιοποιήσιμη Γη Οικόπεδο εκτός σχεδίου || Αθήνα Δυτικά/Καματερό - 248τ.μ, 17.000€
17.000€
(Προς Πώληση) Αξιοποιήσιμη Γη Οικόπεδο εκτός σχεδίου || Αθήνα Δυτικά/Καματερό - 268τ.μ, 17.000€
17.000€
(Προς Πώληση) Αξιοποιήσιμη Γη Οικόπεδο εκτός σχεδίου || Αθήνα Δυτικά/Καματερό - 3.545τ.μ, 12.000€
\/ 12.000€