Διαδικασίες Αγοράς

Όταν επιλεγεί το ακίνητο που σας ενδιαφέρει και έχει συμφωνηθεί η τιμή, θα πρέπει να  να δοθεί μία προκαταβολή προκειμένου να επισημοποιηθεί το ενδιαφέρον σας, το ακίνητο να αποσυρθεί από την αγορά και η τιμή του να κλειδώσει εκεί έχει συμφωνηθεί. Η προκαταβολή δίδεται στον ιδιοκτήτη – πωλητή ή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του, αφού συνταχθεί Ιδιωτικό Συμφωνητικό. Σε αυτό καθορίζονται

το ύψος της αξίας του ακινήτου, ο τρόπος εξόφλησής του, ενδεχόμενες κατασκευαστικές παρεμβάσεις ή διορθώσεις εφόσον το ακίνητο είναι υπό κατασκευή, η προθεσμία υπογραφής των οριστικών συμβολαίων, οι ρήτρες που αφορούν τον αγοραστή και τον πωλητή σε περίπτωση υπαναχώρησης ενός εκ των δύο.

Το ποσό της η προκαταβολής είναι συνήθως 1-5% ανάλογα το ύψος της αγοράς.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ :

-  Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου

-  Συμβολαιογραφικά Έξοδα

-  Δικηγορικά Έξοδα

-  Έξοδα μεταγραφής

-  Μεσιτική αμοιβή(σε περίπτωση ενοικίασης  ο μισθωτής  καταβάλλει 1 μίσθωμα + ΦΠΑ, σε περίπτωση πώλησης 2% επί της πραγματικής εμπορικής αξίας + ΦΠΑ)

0

Ανάθεση Ακινήτου

Αν πουλάτε ή ενοικιάζετε κάποιο ακίνητο και επιθυμείτε να συνεργασθείτε με το Μεσιτικό μας Γραφείο, παρακαλούμε συμπληρώστε τη Φόρμα ανάθεσης ακινήτου και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας!!

Ζήτηση Ακινήτου

Αν αναζητάτε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε κάποιο ακίνητο και δεν το έχετε ακόμη βρει, παρακαλούμε συμπληρώστε τη Φόρμα Ζήτησης ακινήτου και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας!!

Φόρμα Επικοινωνίας

Όνομα
*
Επώνυμο
*
Email
*
Τηλέφωνο
Μήνυμα
*
Εισάγετε τον κωδικό