Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακινήτων
Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλες τις ανάγκες που προκύπτουν από ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας:

-        Εύρεση και αξιολόγηση κατάλληλων μισθωτών-επενδυτών

-        Σύνταξη και διαπραγμάτευση μισθωτικών συμβάσεων

-        Είσπραξη ενοικίων, έκδοση και είσπραξη κοινοχρήστων, συνεργεία καθαρισμού, πληρωμή λογαριασμών

-        Συντήρηση εγκαταστάσεων, ανακαινίσεις, διαρρυθμίσεις, επεκτάσεις

-        Έκδοση απαραίτητων πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, ηλεκτρολόγου, κλπ.

-        Νομικές διεκδικήσεις-απαιτήσεις και εκπροσώπηση προς κάθε Δημόσια ή Δικαστική αρχή

-        ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Υπηρεσίες