Αστικη Ευθύνη

Στοιχεία συμβαλλόμενου

 
Επώνυμο Όνομα
Επάγγελμα Ημερ. Γέννησης
Υπηκοότητα Οικ. Κατάσταση

Διεύθυνση Αλληλογραφίας

Οδός Αρ.
ΤΚ Περιοχή
Τηλ/νο επικοινωνίας email

Πληρωμή Ασφαλίστρου

 

Πεδία Επιλογής ασφαλιστικής κάλυψης

Αστική ευθύνη Διαχείρισης Κτιρίων

Περιγραφή κτιρίου

Αριθμός ορόφων Αριθμός διαμερισμάτων
Επιφάνεια/τετραγωνικά μετρα Χρήση κτιρίου

Προτεινόμενες επεκτάσεις

Πυρκαγιά, έκρυξη, βραχυκύκλωμα  
Διάρρηξη/ διαρροή σωληνώσεων  
Εργοδοτική ευθύνη  

Αστική ευθύνη Ενοικιαζόμενων Δωματίων/ Διαμερισμάτων

Περιγραφή επιχείρησης

Επωνυμία επιχείρησης Περίδος Λειτουργίας
Κατηγορία Αριθμός δωματίων
Αριθμός Κλινών Αριθμός εργαζομένων

Προτεινόμενες επεκτάσεις

Πυρκαγιά, έκρυξη, βραχυκύκλωμα  
Διάρρηξη/ διαρροή σωληνώσεων  
Εργοδοτική ευθύνη  
Χρήση πισίνας (αρ.)  
Τροφική Δηλητηρίαση  

Αστική ευθύνη Επαγγελματικών Χώρων

Περιγραφή χώρου

Όροφος Επιφάνεια/τμ
Αρ. Εργαζομένων

Συνοπτική περιγραφή οικοδομής

Περιγραφή Δραστηριότητας

Προτεινόμενες επεκτάσεις

Πυρκαγιά, έκρυξη, βραχυκύκλωμα  
Διάρρηξη/ διαρροή σωληνώσεων  
Εργοδοτική ευθύνη  

Αστική ευθύνη Φαρμακείων

Περιγραφή χώρου

Όροφος Επιφάνεια/τμ
Αρ. διπλωματούχων φαρμακοποιών Αρ. βοηθών

Συνοπτική περιγραφή οικοδομής

Προτεινόμενες επεκτάσεις

Πυρκαγιά, έκρυξη, βραχυκύκλωμα  
Διάρρηξη/ διαρροή σωληνώσεων  
Εργοδοτική ευθύνη  

Αστική ευθύνη Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Περιγραφή

Επωνυμία επιχείρησης
Αρ. εκπαιδευτικών (μόνιμμων ή μη)
Αριθμός Μαθητών
Περίοδος Λειτουργίας

Προτεινόμενες επεκτάσεις

Πυρκαγιά, έκρυξη, βραχυκύκλωμα  
Διάρρηξη/ διαρροή σωληνώσεων  
Εργοδοτική ευθύνη  

Αστική ευθύνη Εμπορικών καταστημάτων

Περιγραφή

Επωνυμία επιχείρησης
Αριθμός Εργαζομένων
Ετήσια Μισθοδοσία
Επιφάνεια τμ
Όροφος

Συνοπτική περιγραφή οικοδομής

Προτεινόμενες επεκτάσεις

Πυρκαγιά, έκρυξη, βραχυκύκλωμα  
Διάρρηξη/ διαρροή σωληνώσεων  
Εργοδοτική ευθύνη  
Τροφική Δηλητηρίαση  

Προσωπική Αστική Ευθύνη

Περιγραφή

Επιθυμείτε την ασφάλιση του μόνιμου έμμισθού υπηρετικού προσωπικού;  

Ασφαλισμένοι κίνδυνοι

Επιλογη προγράμματος    
Καλύψεις Πρόγραμμα Α Πρόγραμμα B Πρόγραμμα Γ
Σωματικές Βλάβες κατ' άτομο 15.000 € 30.000 € 60.000 €
Υλικές ζημιές κατά περιστατικό 7.500 € 15.000 € 30.000 €
Ομαδικό ατύχημα κατά περιστατικό 30.000 € 60.000 € 120.000 €
Ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης για το σύνολο των καλύψεων 60.000 € 120.000 € 240.000 €

Αποκλειστικά για "Προσωπική Αστική Ευθύνη" επιλέξτε από τα κάτωθι:

Επιλογη προγράμματος    
Καλύψεις Πρόγραμμα Α Πρόγραμμα B Πρόγραμμα Γ
Σωματικές Βλάβες κατ' άτομο 30.000 € 70.000 € 100.000 €
Υλικές ζημιές για κάθε συμβάν 30.000 € 70.000 € 100.000 €
Ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης για το σύνολο των καλύψεων 30.000 € 70.000 € 100.000 €
Εισάγετε τον κωδικό


Αποστολή