Ασφάλιση επιχείρησης

Στοιχεία συμβαλλόμενου

 
Επώνυμο Όνομα
Επάγγελμα Ημερ. Γέννησης
Υπηκοότητα Οικ. Κατάσταση

Διεύθυνση Αλληλογραφίας

Οδός Αρ.
ΤΚ Περιοχή
Τηλ/νο επικοινωνίας email

Πληρωμή Ασφαλίστρου

 

Διεύθυνση Κινδύνου

Οδός Αρ.
ΤΚ Περιοχή

Περιγραφή χώρου

Είδος επιχείρησης
Τετραγωνικά μέτρα
Όροφος
Χρήση άλλων ορόφων

Εφάπτεται το κτίριο με άλλα κτίρια; Αν ναι αναφέρατε χρήση

Έτος κατασκευής
Ζημιές τελευταίας 3ετίας

Είδος κατασκευής

Είδος τοιχοποιίας

Χρησιμοποιείτε εναλλακτικά μέσα ενέργειας; Αν ναι, αναφέρατε:

Μέτρα Προστασίας

Συναγερμός (αναφέρατε εταρεία)  
Μόνιμος Φύλακας  
Πυροσβεστήρες  

Άλλα μέτρα

Κεφάλαια κάλυψης

Οικοδομή
Βελτιώσεις Οικοδομής
Πάγιος Εξοπλισμός
Εμπορεύματα
Επωνυμία τράπεζας
Χορηγούμενο Δάνειο

Προαιρετικές καλύψεις

Σεισμός κτιρίου  
Σεισμός περιεχομένου  
Καθίζιση-ολίσθιση κτιρίου  
Καθίζιση-ολίσθιση περιεχομένου  
Κάλυψη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων/ συσκευών κτιρίου  
Κάλυψη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων/ συσκευών περιεχομένου  
Κάλυψη εξωτερικών βοηθητικών κτισμάτων (γκαράζ/κιόσκια κ.ο.κ.)  
Αναλυτικη περιγραφή με αξίες:
Κάλυψη αντικειμένων στην ύπαιθρο  
Αναλυτικη περιγραφή με αξίες:
Κάλυψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
Αναλυτικη περιγραφή με αξίες:
Κάλυψη αστικής ευθύνης προιόντος  
Κάλυψη αύξησης ημερησίου επιδόματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών  
Κάλυψη ασφάλισης προσωπικού  

Καλύψεις

Κεφάλαια (σημειώσατε ποσά που επιθυμείτε, τα κεφάλαια ποικίλουν ανά εταιρεία)

Θάνατος από ατύχημα
Σοβαρή μόνιμη ανικανότητα από ατύχημα
Ετήσιο συνολικό όριο εταιρείας
Νοσομειακή κάλυψη ανά ατύχημα
Ετήσιο συνολικό όριο ευθύνης εταιρείας
Εισάγετε τον κωδικό


Αποστολή