Ασφάλιση κατοικίας

Στοιχεία συμβαλλόμενου

 
Επώνυμο Όνομα
Επάγγελμα Ημερ. Γέννησης
Υπηκοότητα Οικ. Κατάσταση

Διεύθυνση Αλληλογραφίας

Οδός Αρ.
ΤΚ Περιοχή
Τηλ/νο επικοινωνίας email

Πληρωμή Ασφαλίστρου

 

Διεύθυνση Κινδύνου

Οδός Αρ.
ΤΚ Περιοχή

Περιγραφή χώρου

Κύρια κατοικία  
Δευτερέυουσα κατοικία  
Μόνιμη Διαμονή  
Ιδιοκατοίκηση  
Διαμέρισμα  
Μονοκατοικία  
Ενοικίαση-Μίσθωση  
Εκμίσθωση  
Έτος κατασκευής
Ζημιές τελευταίας 3ετίας

Στοιχεία διαμερίσματος

Τετραγωνικά μέτρα Όροφος
Με υπόγειο, τμ: Με αποθήκη, τμ:

Στοιχεία μονοκατοικίας

Τετραγωνικά μέτρα Όροφος
Με υπόγειο, τμ: Με αποθήκη, τμ:
Πρόσθετοι Χώροι

Είδος κατασκευής

Είδος τοιχοποιίας

Χρησιμοποιείτε εναλλακτικά μέσα ενέργειας; Αν ναι, αναφέρατε:

Μέτρα Προστασίας

Συναγερμός (αναφέρατε εταρεία)  
Μόνιμος Φύλακας  
Πυροσβεστήρες  

Άλλα μέτρα

Κεφάλαια κάλυψης

Οικοδομή
Περιεχόμενο
Ενυποθηκο ενδιαφέρον
Επωνυμία τράπεζας
Χορηγούμενο Δάνειο

Προαιρετικές καλύψεις

Σεισμός κτιρίου  
Σεισμός περιεχομένου  
Καθίζιση-ολίσθιση κτιρίου  
Καθίζιση-ολίσθιση περιεχομένου  
Κάλυψη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων/ συσκευών κτιρίου  
Κάλυψη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων/ συσκευών περιεχομένου  
Κάλυψη εξωτερικών βοηθητικών κτισμάτων (γκαράζ/κιόσκια κ.ο.κ.)  
Αναλυτικη περιγραφή με αξίες:
Κάλυψη αντικειμένων στην εξωτερική πλευρά (τέντες, κεραίες)  
Αναλυτικη περιγραφή με αξίες:
Κάλυψη αντικειμένων στην ύπαιθρο  
Αναλυτικη περιγραφή με αξίες:
Κάλυψη κοσμημάτων/πολύτιμων αντικειμένων  
Αναλυτικη περιγραφή με αξίες:
Κάλυψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού αξίας έως 3.000€  
Αναλυτικη περιγραφή με αξίες:
Κάλυψη παράνομης χρήσης πιστωτικής κάρτας σε περίπτωση κλοπής  
Κατανομαζόμενα αντικείμενα αξίας μεγαλύτερης των 3.000€  
Αναλυτικη περιγραφή με αξίες:

Καλύψεις

Κεφάλαια (σημειώσατε ποσά που επιθυμείτε, τα κεφάλαια ποικίλουν ανά εταιρεία)

Θάνατος από ατύχημα
Σοβαρή μόνιμη ανικανότητα από ατύχημα
Ετήσιο συνολικό όριο εταιρείας
Νοσομειακή κάλυψη ανά ατύχημα
Ετήσιο συνολικό όριο ευθύνης εταιρείας
Εισάγετε τον κωδικό


Αποστολή